Dokumentumok

Komjáthy János levele Pázmán Ferenchez és nejéhez. Budapest, 1917. március 18.
„Otthon először – ha nem egész – de legalábbis fél fizetés jár (miután Paci Faragó érdekében is körülnéz – bizonyosan az egész), itt úri ellátás – külön vasúti kocsi (valószínűleg hálókocsi) – és teljes tiszti ellátást ad a hadvezetőség – a kultuszminiszter pedig 4000 koronát havonkint – ezt 15 felé osztva – 280-300 korona körül jut Pacinak mint primadonnának. Jogunk van azonkívül menet vagy jövet több előadást tartani itt-ott, s ezt consortiumra tervezem – a bakáktól nem veszünk belépő díjat. (…)
Csekélységem megy a társulattal s szintén játszik. Nagyon örülnék, ha Önt, drága asszonyom, szintén vihetnénk. De ezt ma még nem tudnám ígérni – több jeles színésznő közreműködéséről kellett lemondanunk, mert egyedül nem akartak jönni. Ha Pázmánka aranyos feleségét hozná – rögtön szemrehányással illetne más (majd az utolsó napokban valamit hazudok, hogy vihessük. De ezt sikernek még nem ígérem) – csak felléphetne valami kis szerepben!
27-én kérem megérkezésüket. Kézcsók és szíves üdvözlet hívük: Komjáthy János”

015

A Frontszínház menetszázada. Mühlbeck Károly rajza. Színházi Élet, 1917.

018

K. u. K. Kriegspressequartier (A sajtóhadiszállás) levele Pázmán Ferencnek. Bécs, 1917. november 2.

011

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumnak a tábori színtársulatra vonatkozó határozata, 1917

010

A frontszínház házirendje

091a

Pázmán Ferenc színészi és igazgatói működését bemutató emlékalbum az 1917-es évből

091b

A frontszínház táblája

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.