Életkörülmények

A hadvezetés külön vonatot bocsátott a frontszínház rendelkezésére, mely egyben lakhelyül is szolgált az egyes állomásokon. A színészek gyakran igen nehéz körülmények között játszottak, fűtetlen faszínház, földalatti fedezékszínház, jéghideg öltözők várták őket. A fronthoz közeledve egyre jobban hozzászoktak a háborús körülményekhez: „Bőségesen kárpótolt azonban bennünket mindenütt az a lelkes fogadtatás, amiben részesítettek. A mi közönségünk! Kilométereket elgyalogoltak a kedvünkért és úgy nevettek, de oly szomjas, teli szívből jött nevetéssel, amit sohase felejtünk el.” (Itthon van a Frontszínház. A Frontszínészek élményei az egy hónapos működés alatt. Színházi Élet, 1917. 20. szám 33–37.)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.