Fogadtatás

A fronttársulatot mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták az addig csak német és osztrák színészekhez szokott magyar katonák. Valósággal dédelgették és ahol tudták, bőségesen megvendégelték őket.

020b
020c

Than Károly ezredes levele Pázmán Ferencné Kasper Gizellának, 1917. május 9.
„Örömmel teszek eleget szíves felszólításának s küldök annyi példányt, amennyi sikerültnek nevezhető. A képek közlése ellen természetesen semmi kifogásom sincs, miután aligha árulnak el hadi titkokat, sőt ellenkezőleg tanúskodnak felőle, hogy nem éhezünk és jó hangulatban vagyunk, művészek és katonák.”

Schnetzer őrnagy levele Pázmán Ferencné Kasper Gizellának, Székesfehérvár, 1917. augusztus 15.
„Önök után volt nálunk két napig egy német társaság, de azok igazán jobban tették volna, ha nem jöttek volna! Részvétlenség miatt harmadnap elutaztak. Cetinjéból és Skutariból a bécsi Hofoper tagjai előadás nélkül mindjárt másnap visszafordultak, senki nem törődött velük, s roppantul meg voltak sértődve.

008b
008c
008d

Hiába, csak a magyar ember tud örülni, csak az tud lelkesedni a kultúráját a legnehezebb viszonyok között is hozzá hozó honfitársaiért, s örül ha nehéz munkájukért háláját leróhatja.”

019b
019

Suhay vezérőrnagy levele Pázmánné Kasper Gizinek
Belgrád, 1917. november 14.
„Hála Istennek, hogy jól sikerült szerbiai útjuk és anyagilag is meg voltak az eredménnyel elégedve. (…) Nagy terveik vannak!! Sok sikert kívánok hozzá. Hogy én itt leszek-e még tavaszig az legalább is nagyon kétes, de addig is sok üdvözletet küld igaz híve
Suhay vngy”

049

Pázmánné Kasper Gizi mint Treszka a Ludwig-bakákkal. Román front, 1917. november

Az alkalmi színház előtt. Román front, 1917. november

Az alkalmi színház előtt. Román front, 1917. november

033

Látogatóban a ballonosztagnál. Középen: Komáromi Gizi. Jobb szélen: Pázmán Ferenc. Orosz front, Majdan, 1917. április 11-14.

Báró Than Károly ezredes vendégeivel. Orosz front, Niemszyn, 1917. április 6.

Báró Than Károly ezredes vendégeivel. Orosz front, Niemszyn, 1917. április 6.

089

Vendégségben

075

Torta, kávé, rizs, zsír, szivar, cigaretta. A belgrádi tisztikar ajándéka a társulatnak dedikált szalagokkal. Szerb front, 1917. május

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.