műsor

A fronttársulat a műsor összeállításakor a legénységnek népies, a tiszteknek „finomabb” darabokkal igyekezett megfelelni. Az előbbieknek Gerő Károly Próbaházasság, Gárdonyi Géza A bor, Follinusz Aurél Náni című színművét; az utóbbiaknak Drégely Gábor A kisasszony férje című darabját játszották. Az egész estét betöltő színművek mellett művészestéllyel (kabaréval) is készültek. A műsorba vidám jelenetek kerültek: Békeffy László Tordai hasadék, Nádas Sándor Tót asszonyok, Karinthy Frigyes A dráma, Harsányi Zsolt Tik-tak és Szövetségesek című műve. Ez utóbbi jelenetben a németül nem tudó magyar huszár és a magyarul nem értő német közlegény kávéházi beszélgetésén derültek a katonák. A művészestély másik sikerszámát, Treszka, a cseléd nótáit a pénztárosból színésznővé előlépett Pázmánné adta elő, aki csakhamar a közönség első számú kedvence lett.
Az első turné után a műsor Molnár Ferenc A doktor úr című vígjátékával és Follinusz Aurél Náni című népszínművével bővült; és igyekeztek még több kabaréjelenettel megörvendeztetni a katonákat.

A fedezékszínház előtt. Benes Ilona, Dörgei Jolán és Pázmánné Sipos ezredessel. Orosz front, Volhínia, 1917. április

A fedezékszínház előtt. Benes Ilona, Dörgei Jolán és Pázmánné Sipos ezredessel. Orosz front, Volhínia, 1917. április

048-min

Pázmánné Kasper Gizi karikatúrája Treszka szerepében.
Készült az olasz fronton. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből

027-min

Próba a szabadtéri színpadon. Szerb front, Budva, 1917. július

028-min

Előadás a sötétben. A világítást szolgáló hadi fényvetőt előadás közben elszállították. Szerb front, Budva, 1917. július

047-min

Pázmánné Kasper Gizi mint Treszka Macedóniában. Szerb front, 1917. július

046-min

Pázmánné Kasper Gizi mint Treszka Hollósarkán. Román front, 1917. november

A fedezékszínház közönsége. Orosz front, Volhínia, 1917. április. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből

A fedezékszínház közönsége. Orosz front, Volhínia, 1917. április
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből

040-min

A társulat a mitrovicai színpadon. Szerb front, 1917. augusztus. Ülnek: Major Ilonka, Pázmán Ferenc, Jakabffy Jolán. Állnak: Gergely Lajos, Szentes János, Deák Árpád, Várady Jolán, Pázmánné Kasper Gizi, Nádassy Oszkár, Bányay hadnagy kísérőtiszt. A zongoránál: Székely Aladár. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből

Harsányi Zsolt: Szövetségesek. Előadás egy fedezékszínházban. Pázmán Ferenc (Magyar katona) – Zilahy Gyula (Német katona) – Szentes János (Pincér). Orosz front, Volhínia, 1917. április
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.