Krasznojarszk

Krasznojarszkban tiszti és legénységi színház egyaránt működött. A tisztek együttese Frinth Antal főhadnagy vezetésével Thália néven 1916-ban kezdte meg működését. Első bemutatójuk eredeti operett volt, melynek szövegét egy fiatal hadnagy, Nagy László írta. A sikersorozat azonban nem folytatódott, mert a színház működését betiltották. Az együttest 1917-ben Mészáros Sándor László, a Nemzeti Színház tagja szervezte újjá. Ekkor készült az önálló színházépület, melyet két istállóbarakkból alakítottak ki.
Igazgatók voltak: Rihmer Vilmos őrnagy, Leposa József százados és Végh Gida százados.
A színház vezetősége a tábor lakóit szólította fel darabírásra. A beérkezett művek elbírálását öttagú drámabíráló bizottság végezte, melynek tagja volt Gyóni Géza, a tragikus sorsú költő is.

A színházat a táborban működő német társulat Lumpáciusz Vagabundusz előadásával nyitották meg 1917. június 14-én. Az előadást Mészáros Sándor László rendezte. A társulat 1917 októbere és 1918 márciusa között kilencvenegy előadást tartott; mintegy harmincezer jegyet adtak el.
Az idegen nyelven, könyv alakban rendelkezésre álló színműveket Mészáros Sándor László, az emlékezetből rekonstruált operetteket Vass Jenő színész rendezte. 1919 márciusában Mészáros betegsége miatt végleg megvált a színház vezetésétől, a színház 1920 elején fejezte be működését.
A legénységi magyar színházról kevesebb adat maradt fenn: csak annyit lehet tudni, hogy Krasovszky Dezső vezette, s az előadásokat egy földbarakkban adták elő. A társulat 1918 őszén feloszlott.

A krasznojarszki magyar társulat 1917. július 17-én Farkas Imre Iglói diákok című művével mutatkozott be. A festett díszlethátteret Muhits Sándor festőművész készítette. Ezt követően több mint húsz premiert rendeztek (Pásztor Árpád–Góth Sándor: Vengerkák; Lengyel Menyhért: Taifun; Újhelyi Nándor: Őfensége kalapja; Molnár Ferenc: Az ördög, A testőr; Gárdonyi Géza: Annuska. Az operettek közül: Jacques Offenbach: Hoffmann meséi; Leo Fall: Az elvált asszony; Kálmán Imre: Tatárjárás).
Az első eredeti bemutatójukat, A bolondos szívek című operettet, melynek zenéjét Strausz Ernő, szövegét Nagy László írta, összesen tizenkilenc alkalommal adták elő.

A krasznojarszki első társulat tagjai:
Vass Jenő (rendező), Banner Miklós (súgó), Bercsényi István (műszaki vezető), Czakó Péter, Czeglédy János, Cziffer Jenő, Datky József, Flesch Jenő, Frinth Antal (igazgató), Gábor Ernő, Kollár László, Kovács Péter, Magda Elek, Mészáros Béla, Müller-Welten Richárd (karmester), Nagy László (az Ártatlanságok című darab szerzője), Péter István (ügyelő), Petheő Zsigmond, Veres Lajos

A krasznojarszki második társulat tagjai: (köztük többen hivatásos színészek):
Rendezők: Mészáros Sándor László, Vass Jenő, Dobos László, Zátony Kálmán, dr. Nógrádi Albert. Babarczy Jenő, Babuscsák Andor, Békeffy Jenő, Bene Sándor, Benkó Bálint, Berecz Vilmos, Czakó Péter, Czeglédy János, Cziffer Jenő, dr. Deák József (kellékes), Farkas Imre (díszlettervező), Flesch Jenő, Földényi László, Gábor Ernő, Gerecz Kálmán, Guthy László, Kerner Imre, Kollár László, dr. Krausz Ferenc, Kudor István, Láday J., Ledofszky Tódor, Lengyel József, Lóránth Vilmos, Mádi Szabó József, Magda Elek, Magyar István, Markó József, Maróthy Gyula, Mellinger N., Mészáros Béla, Muhits Sándor (díszlettervező), Nágel Ede, Nagy László, Nagy Márton, Nemecskay Árpád, Németh István, Palásthy Géza, Pataky Béla (súgó), Péter István, Petheő Zsigmond, Porubszky György, Prazsák Antal, Puschnik Ferenc, Réthy Andor, Rothstock Károly, Schön Sándor, Serbán János, Simonyi Győző, Steiner József (a legénységi táborból szerződtették), Stipula József, Sümeghy Adorján, Tóth Gábor, Vécsey József, Vercsek Gyula, dr. Vígh Győző (fordító), Weiss Sándor, Wirkner, Zsigmond N.

A legénységi társulat tagjai: Krasovszky Dezső (igazgató), Bakó Károly, Bruckner Albert, Gyulai Károly, Lübke Ferenc, Perczel Nándor, Zelnik Gyula, Zsolna Béla

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.