Troickoszavszk és Verhnyeugyinszk

Troickoszavszkban a tisztjelölt- és tiszti hadifoglyok önálló színházat szerveztek. Szőke Kálmán, az egykori berezovkai hadifogoly – „magyar tisztjelölt” – társulatot alapított Trojckoszavszki Magyar Színház néven. Amikor 1917 áprilisában a tábort feloszlatták, a társulat Verhnyeugyinszkba került.

Verhnyeugyinszkban 1917. június 5-én tartották meg a volt troickoszavszki együttes első előadását. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy június 9-én megismételték. Ezen az előadáson az orosz tiszti kar és a városból meghívott hölgyek is megjelentek. A társulat Verhnyeugyinszki Magyar Tiszti Színház néven működött tovább, de 1917. július végén az orosz parancsnokság megszüntette az előadásokat, melyek csak 1918 januárjában indulhattak újra.
Verhnyeugyinszkban – Park Bühne néven – osztrák legénységi színház is működött.

A verhnyeugyinszki hadifogolyszínház repertoárjáról nem sokat tudunk. Nagy sikerrel játszották 1917-ben Herczeg Ferenc színművét, A dolovai nábob lányát, 1918-ban eredeti darabot is bemutattak: dr. Gergely Lajos Hadiszínház című művét.

A Troickoszavszki Magyar Színház és a későbbi Verhnyeugyinszki Magyar Tiszti Színház társulata:

Szőke Kálmán (igazgató), dr. Balogh László, Bíró Mór, Bodonyi Nándor, Castiglione László, Gerendafalvy Tibor Mihály, Gruber, Gubacs Gábor, Gyárfás Aladár, Hegedűs Pál, Hidassy Sándor, Hörcher Miklós, Jármy Aladár, Jeszenszky Imre, Katona István, dr. Kerner László, Lengyel, Lippóczy István, Mészáros Dezső, Mihály, Schmetterling Elemér, Szekrényessy Károly, Upor, Vargha Béla, Verseczi Windhund, Vitéz Béla, Zichy Ede gr., Zimmer Emil, Zombory

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.